ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด