เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-030-250

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้บริหาร/สภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00006
วันนี้ 00002
วานนี้ 00026
เดือนนี้ 00422
เดือนก่อน 00581
ปีนี้ 02293
ปีก่อน 03351
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 26 มี.ค. 2567(ดู 57) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 1 มี.ค. 2567(ดู 69) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี 2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 160) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 - 7 ธ.ค. 2566(ดู 166) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 - 7 ธ.ค. 2566(ดู 165) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 163) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2566 - 16 ต.ค. 2566(ดู 178) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 6 พ.ย. 2566(ดู 172) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 เม.ย. 2565(ดู 338) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร - 7 ธ.ค. 2564(ดู 332) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 พ.ย. 2564(ดู 332) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 21 ต.ค. 2564(ดู 460) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 18 ต.ค. 2564(ดู 357) 
  ประกาศเทศาบลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 ต.ค. 2564(ดู 350) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  - 1 ธ.ค. 2564(ดู 254) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  - 1 ต.ค. 2564(ดู 295) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 1 ส.ค. 2564(ดู 259) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 - 12 พ.ค. 2564(ดู 292) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตรวจรายงานการประชุม - 11 พ.ค. 2564(ดู 473) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการแปลญัตติ - 11 พ.ค. 2564(ดู 406) 
  คำสั่งอำเภอเสลภูมิ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง - 11 พ.ค. 2564(ดู 500) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 64) 
  ประกาศเทสบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 70) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสำราญโมเดลโดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์น้องสำราญ หมู่ 4 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 156 ชุดเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิธีคัดเลือก - 29 ส.ค. 2566(ดู 247) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 ส.ค. 2566(ดู 196) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน เสลภูมิ-โพนทอง (หมายเลข 2046 )ไปบ้านทุ่งสนาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวงกว้าง 5 เมตรยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตรเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเส - 9 ส.ค. 2566(ดู 231) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ - 1 ธ.ค. 2565(ดู 282) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin - 15 พ.ย. 2565(ดู 307) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฉันพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านหนองแคน-บ้านดอนหาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 พ.ย. 2563(ดู 315) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สายทางบ้านหนองทุ่มชุม-บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ - 25 พ.ย. 2563(ดู 318) 
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางแยกบ้านดอนสีสุข-หนองบัวแก่นท้าว - 16 พ.ย. 2563(ดู 434) 
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สี่ประตู ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กง 7595 ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์สประปา หมู่ที่ 7 (หนองหูลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567 (ดู 21)

ประชุมข้าราชการ พนักงงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวง (ดู 26)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู 178)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) (ดู 180)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน : [19 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 : [20 ต.ค. 2566]
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256 : [17 ต.ค. 2566]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [9 ต.ค. 2566]
  แผนอัตรากำลัง พ.ศ.2567-2569 : [5 ต.ค. 2566]
  แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569 : [5 ต.ค. 2566]
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [3 ต.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : [3 ต.ค. 2566]
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล