เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-030-250

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้บริหาร/สภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00004
วานนี้ 00005
เดือนนี้ 00252
เดือนก่อน 00507
ปีนี้ 02630
ปีก่อน 03351
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แบบประเมินความโปร่งใสในหน่วยงาน สำหรับบุคคลภายนอก (EIT) - 21 เม.ย. 2567(ดู 44) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 26 มี.ค. 2567(ดู 118) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 1 มี.ค. 2567(ดู 88) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี 2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 195) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 - 7 ธ.ค. 2566(ดู 179) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 - 7 ธ.ค. 2566(ดู 178) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีพ.ศ. 2567 - 23 พ.ย. 2566(ดู 182) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 6 พ.ย. 2566(ดู 186) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 เม.ย. 2565(ดู 347) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร - 7 ธ.ค. 2564(ดู 345) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 พ.ย. 2564(ดู 344) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 21 ต.ค. 2564(ดู 482) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 18 ต.ค. 2564(ดู 374) 
  ประกาศเทศาบลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 ต.ค. 2564(ดู 365) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564  - 1 ธ.ค. 2564(ดู 268) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  - 1 ต.ค. 2564(ดู 305) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 - 1 ส.ค. 2564(ดู 270) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 - 12 พ.ค. 2564(ดู 306) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตรวจรายงานการประชุม - 11 พ.ค. 2564(ดู 485) 
  ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการแปลญัตติ - 11 พ.ค. 2564(ดู 421) 
  คำสั่งอำเภอเสลภูมิ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง - 11 พ.ค. 2564(ดู 513) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 85) 
  ประกาศเทสบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 98) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสำราญโมเดลโดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์น้องสำราญ หมู่ 4 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 156 ชุดเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิธีคัดเลือก - 29 ส.ค. 2566(ดู 268) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 17 ส.ค. 2566(ดู 213) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนน เสลภูมิ-โพนทอง (หมายเลข 2046 )ไปบ้านทุ่งสนาม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหลวงกว้าง 5 เมตรยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174 ตารางเมตรไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.50 เมตรเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเส - 9 ส.ค. 2566(ดู 244) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ - 1 ธ.ค. 2565(ดู 298) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัด ร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin - 15 พ.ย. 2565(ดู 316) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฉันพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านหนองแคน-บ้านดอนหาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 พ.ย. 2563(ดู 327) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สายทางบ้านหนองทุ่มชุม-บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ - 25 พ.ย. 2563(ดู 335) 
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางแยกบ้านดอนสีสุข-หนองบัวแก่นท้าว - 16 พ.ย. 2563(ดู 444) 
  จ้างเหมาทำความสะอาด ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อผ้าประดับ อาคาร สถานที่ใช้ในเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับโครงการกิจกรรม ๕ส ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างเหมา ตามโครงการกิจกรรม 5 ส.ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-13
  จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่บั้งไฟ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (ดู 10)

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง (ดู 8)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 20)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวง (ดู 16)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู 187)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) (ดู 188)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน : [19 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลววง : [27 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [22 มี.ค. 2567]
  O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [22 มี.ค. 2567]
  การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [26 ก.พ. 2567]
Line Official Account
เทศบาลตำบลหนองหลวง
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล