เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โทร. 043-030-250

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผู้บริหาร/สภา

วีดีโอแนะนำจังหวัด​​ 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00011
วันนี้ 00003
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00211
เดือนก่อน 00314
ปีนี้ 03211
ปีก่อน 03351
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แจ้งประชาสัมพันธ์ให้มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 ภายในเดือน มิถุนายน 2567 - 20 มิ.ย. 2567(ดู 25) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 20 มิ.ย. 2567(ดู 46) 
  แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 6 มิ.ย. 2567(ดู 52) 
  แบบประเมินความโปร่งใสในหน่วยงาน สำหรับบุคคลภายนอก (EIT) - 21 เม.ย. 2567(ดู 78) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) - 26 มี.ค. 2567(ดู 168) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 1 มี.ค. 2567(ดู 117) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี 2567 - 30 ม.ค. 2567(ดู 229) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง - 6 พ.ย. 2566(ดู 213) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 8 เม.ย. 2565(ดู 387) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการเลือกสรร - 7 ธ.ค. 2564(ดู 376) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 11 พ.ย. 2564(ดู 370) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 21 ต.ค. 2564(ดู 513) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 18 ต.ค. 2564(ดู 418) 
  ประกาศเทศาบลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น - 8 ต.ค. 2564(ดู 398) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 - 26 ธ.ค. 2566(ดู 29) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 - 28 ส.ค. 2566(ดู 30) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 - 15 ส.ค. 2566(ดู 29) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 - 29 พ.ค. 2566(ดู 25) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 - 2 พ.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี2567 - 22 ก.พ. 2566(ดู 30) 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 - 21 ก.พ. 2566(ดู 30) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหนองหูลิง หมู่ที่ 1 ไปแยกสายบ้านบะหลวง - หนองทุ่มชุม ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 1,293 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า 6,465 ตารางเมตร พร้อมติ - 16 ก.ค. 2567(ดู 10) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหลวงหมู่ที่ 1 - 9 ตำบลหนองหลวง เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดร - 1 ก.ค. 2567(ดู 19) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ขอยกเลิก ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 1-9 ตำบลหนองหลวง เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอ - 14 มิ.ย. 2567(ดู 25) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ขอยกเลิก ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกหนองหูลิง หมู่ที่ 1 ไปแยกสายบ้านบะหลวง - หนองทุ่งชุม - 6 มิ.ย. 2567(ดู 32) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 114) 
  ประกาศเทสบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 22 มี.ค. 2567(ดู 127) 
  ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองสำราญโมเดลโดยติดตั้งเสาไฟฟ้าและโคมไฟแอลอีดีแสงอาทิตย์น้องสำราญ หมู่ 4 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยจำนวน 156 ชุดเทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยวิธีคัดเลือก - 29 ส.ค. 2566(ดู 311) 
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฉันพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางบ้านหนองแคน-บ้านดอนหาดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 25 พ.ย. 2563(ดู 374) 
  แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม สายทางบ้านหนองทุ่มชุม-บ้านหว่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ - 25 พ.ย. 2563(ดู 372) 
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสายทางแยกบ้านดอนสีสุข-หนองบัวแก่นท้าว - 16 พ.ย. 2563(ดู 489) 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-24
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองคลังประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-24
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-19
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-19
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-17

ภาพกิจกรรม

โครงการ ศีล สมาธิ ปัญญา เสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้และความเข้าใจหลักธรรมะทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกสมาธิและร่วมสวดมนต์ ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง (ดู 18)

ประชุมชี้แจงข้อราชการ และชี้แจงการดำเนินงานต่างๆ ให้ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ณ.ห้องประชุทเศบาลตำบลหนองหลวง (ดู 17)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การปลูกฝังจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 59)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวง (ดู 32)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ (ดู 215)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ) (ดู 219)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน : [19 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 : [19 เม.ย. 2567]
  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 : [9 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [3 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน : [2 เม.ย. 2567]
  ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567 : [1 เม.ย. 2567]
  คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลววง : [27 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [22 มี.ค. 2567]
  O9รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [22 มี.ค. 2567]
Line Official Account
เทศบาลตำบลหนองหลวง
​​

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล