เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   10 เม.ย. 2566 18
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   26 เม.ย. 2565 46
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563   8 พ.ย. 2564 39