เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ผู้บริหาร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายสวน ศรีระชัย
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
เบอร์โทร : 085-0123442


นายประมวล มหาสมิทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
เบอร์โทร : 098-4185799


นายกุลเดช สุทธิประภา
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
เบอร์โทร : 083-1460553


นางสมจิต บุตรพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
เบอร์โทร : 0876539758


นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที
เลขานุการนายก
เบอร์โทร : 066-1025706