เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567   8 ม.ค. 2567 11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566   30 เม.ย. 2566 60
ประกาศแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570   10 เม.ย. 2566 64
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ.2565   27 เม.ย. 2565 93
ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหลวง   25 เม.ย. 2565 112
แผนป้องกันทุจริต 3 ปี   7 พ.ย. 2561 303