เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

องค์กรแห่งการเรียนรู้ : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 9

หัวข้อองค์กรแห่งการเรียนรู้ วันที่ ผู้ชม
เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลหนองหลวง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป.....

30 ต.ค. 2566 196
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน .....

27 ต.ค. 2566 198
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบ.....

21 ก.ค. 2566 77
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสแกนผ่าน QR Code

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง          ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ข.....

29 พ.ย. 2565 97
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง #เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้.....

20 ต.ค. 2565 63
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1/2 ) ประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส. 1/2 ) ประจำป.....

10 มี.ค. 2565 186
วิธีปฏิบัติตัวเมื่อสงสัยว่าติดเชื้อโควิด19

 เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อโควิด19 จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร - ผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด19 ตรวจ ATK .....

10 มี.ค. 2565 125
การขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องข้อแนะนำ การขอใบรับรองสิ่งปลูกสร้าง บ้านพักอาศัย ต.....

14 ม.ค. 2565 82
ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง ข้อแนะนำ เพื่อการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน ติดต่อสอบถามรา.....

14 ม.ค. 2565 166
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร ก่อนได้รับอนุญาต

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง พระราชบัญญัติควบคุมอาคารห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และ.....

14 ม.ค. 2565 453
เอกสารแนะนำภาษีป้าย โดยกองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบลหนองหลวงอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เอกสารแนะนำภาษีป้าย โดยกองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้เทศบาลตำบล.....

14 ม.ค. 2565 86
เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เอกสารแนะนำภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยกองคลัง ฝ่าย.....

14 ม.ค. 2565 73
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานลูกจ้างผ่านการประชุมประจำเดือน

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่พนักงานลูกจ้างผ่านการประชุมประจำเดือน...

18 พ.ค. 2564 121
ประกาศขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564

#ประกาศขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 ด้วยปัจจุบันส.....

26 ม.ค. 2564 260
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด #รับสมัครงาน388 อัตรา       .....

10 พ.ย. 2563 392
ประกาศประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง

                            &n.....

5 พ.ย. 2563 309
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ # ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบ.....

2 ต.ค. 2563 199
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง

#ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ.....

2 ก.ย. 2563 222
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มเก็บ ปี 2563 อย่าลืมชำระภาษี ภายในสิงหาคม 2563 นี้ สำหรั.....

25 ส.ค. 2563 185
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ป่วยรายใหม่ 1.....

17 ส.ค. 2563 232