เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569   5 ต.ค. 2566 182
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2567   2 ต.ค. 2566 12
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 เม.ย. 2565 91
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหลวง ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 78
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 84