เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 4

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567-2569   5 ต.ค. 2566 95
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 เม.ย. 2565 76
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหลวง ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 67
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 64