เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 7

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   25 เม.ย. 2565 55
แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหลวง ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 43
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2564-2566   24 เม.ย. 2565 40