เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข่าวสภาฯ : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 26 ธ.ค. 2566 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 28 ส.ค. 2566 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 15 ส.ค. 2566 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 29 พ.ค. 2566 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2 พ.ค. 2566 5
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี2567 22 ก.พ. 2566 5
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 21 ก.พ. 2566 3
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 1 ธ.ค. 2564 278
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 1 ต.ค. 2564 316
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 1 ส.ค. 2564 278
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 12 พ.ค. 2564 318
ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตรวจรายงานการประชุม 11 พ.ค. 2564 496
ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น คณะกรรมการแปลญัตติ 11 พ.ค. 2564 432
คำสั่งอำเภอเสลภูมิ เรื่องแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 11 พ.ค. 2564 529
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง เปิดสมัยรประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 11 พ.ค. 2564 150
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ปี2565 11 พ.ค. 2564 151
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง 19 ก.พ. 2564 270