เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายชัชวาลย์ กุญชนะรงค์
นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
เบอร์โทร : 084953501


นายสามารถ สารุณา
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0872319824