เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567   9 ต.ค. 2566 15
แผนการจัดหาพัสดุ 2566   27 เม.ย. 2566 60
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   28 เม.ย. 2565 101