เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 9

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ 2566   27 เม.ย. 2566 20
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565   28 เม.ย. 2565 61