เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565   27 เม.ย. 2566 23
แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ต.ค. 2565 12
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   14 ต.ค. 2565 11
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564   24 เม.ย. 2565 53