เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565   27 เม.ย. 2566 51
แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2565   21 ต.ค. 2565 45
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์   14 ต.ค. 2565 54
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2564   24 เม.ย. 2565 80