เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

คำสั้งด้านการบริหารงานบุคคล


ออนไลน์ : 8

คำสั้งด้านการบริหารงานบุคคล วันที่ โหลด
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่องแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบประจำปีงบประมาณ 2564   1 ก.ค. 2564 74
คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหลวง   1 ต.ค. 2563 80