เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567... วันที่ 5 มิ.ย. 2567 (ดูู 28)

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567... วันที่ 3 มิ.ย. 2567 (ดูู 22)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหลวง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 31 พ.ค. 2567 (ดูู 25)

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง ประจำปี 2567

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง ประจำปี 2567... วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ดูู 18)

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง ประจำปี 2567

สืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวง ประจำปี 2567... วันที่ 23 พ.ค. 2567 (ดูู 19)

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง

ประชุมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 20 พ.ค. 2567 (ดูู 11)

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 16 พ.ค. 2567 (ดูู 20)

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง... วันที่ 15 พ.ค. 2567 (ดูู 21)

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567... วันที่ 7 พ.ค. 2567 (ดูู 23)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของจังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของจังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 29 เม.ย. 2567 (ดูู 38)

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567

กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ปี 2567... วันที่ 14 เม.ย. 2567 (ดูู 48)

ประชุมข้าราชการ พนักงงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวง

ประชุมข้าราชการ พนักงงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 62)

ภารกิจงานเทศบาลตำบลหนองหลวง

ภารกิจงานเทศบาลตำบลหนองหลวง วันอังคาร ที 9 เมษายน 2567 ทีมงานช่างไฟ ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ ให้กับประชาชน ทีมงานช่างประปา ซ่อมประปา เช็คระบบน้ำประปา ให้กับประชาชน ทีมงานดูแลภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ทางเข้าเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหลวง  ... วันที่ 9 เม.ย. 2567 (ดูู 39)

โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567

  โครงการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 ... วันที่ 1 เม.ย. 2567 (ดูู 67)

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลหนองหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (การทำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม) โครงการจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนตำบลหนองหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก (การทำผลิตภัณฑ์ปลาส้ม) โครงการจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ... วันที่ 27 มี.ค. 2567 (ดูู 86)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสวน ศรีระชัย นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเสลภูมิเข้าร่วมการป..... วันที่ 21 มี.ค. 2567 (ดูู 45)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567... วันที่ 27 ก.พ. 2567 (ดูู 50)

การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม 2567 ภาพถ่ายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 126)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 1/2567

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจากนายสุวัฒน์ เบ้าจั..... วันที่ 23 ม.ค. 2567 (ดูู 127)

ประชุมคณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อปรึกษาหารืออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการฯเปิดการประชุมคณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อปรึกษาหารืออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2567... วันที่ 22 ม.ค. 2567 (ดูู 32)