เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานเปิดงานค่ะ ... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 20)

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นำข้าราชการ หัวหน้าส่วน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภ..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 12)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ และการแปรรูปมูลสัตว์เชิงเศรษฐกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสำราญ

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมสีจากมูลสัตว์ กิจกรรมการทำฟางหมักยูเรีย4%ใช้สำหรับให้วัว-ควาย จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ โครงการฯจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 21 ต.ค. 2566 (ดูู 15)

โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนระหว่างพรรษา

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง และประชาชนตำบลหนองหลวงถวายเทียนระหว่างพรรษา ณ วัดบ้านหนองเรือ บ้านหนองเรือหมู่ 5... วันที่ 14 ต.ค. 2566 (ดูู 15)

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เ..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 29)

การประชุมข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำเดือน

การประชุมข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำเดือน... วันที่ 11 ต.ค. 2566 (ดูู 16)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center)

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) ให้บริการฟรี ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองหลว..... วันที่ 17 ก.ย. 2566 (ดูู 20)

การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ -วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ ..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 27)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหลวง ... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 34)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ

       วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม       เพื่..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 33)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566" ณหอประชุมอำเภอเสลภูมิ... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 39)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแ..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 37)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 32)

เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกฯ และ นางอัจฉรา วงนารี นักพัฒนาชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากก..... วันที่ 14 ก.ค. 2566 (ดูู 40)

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด ปีงบประมาณ 2566

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 33)

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง และ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที่ เลขานุการนายกฯ เข้ารับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด... วันที่ 12 ก.ค. 2566 (ดูู 24)

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 2 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง อสม.ตำบลหนองหลวง พนักงานและบุคคลากรเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและ..... วันที่ 12 ก.ค. 2566 (ดูู 27)

โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ ... วันที่ 6 ก.ค. 2566 (ดูู 44)

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายพินิจ สุดสน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่..... วันที่ 27 มิ.ย. 2566 (ดูู 37)

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 28)