เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 10

ภาพการเปิดงานกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 การจุดบั้งไฟถวายค่ะ

ภาพการเปิดงานกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 การจุดบั้งไฟถวายค่ะ... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 23)

ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 นำโดย นายสวน ศรีระชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงพนักงานบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง ประชาชนตำบลหนองหลวงแล..... วันที่ 25 พ.ค. 2566 (ดูู 29)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566 โดยการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้ง 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566 ค่ะ... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 22)

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496..... วันที่ 2 พ.ค. 2566 (ดูู 29)

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี นายอำเภอเสลภูมิ นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ..... วันที่ 26 เม.ย. 2566 (ดูู 19)

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการจุดบริการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน ประจำปี2566 ณ บริเวณหน้าป้อม สภ.ตำบลหนองหลวงค่ะ

  นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการจุดบริการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-16 เมษายน ประจำปี2566 ณ บริเวณหน้าป้อม สภ.ตำบลหนองหลวงค่ะ... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 32)

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวปี 2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลหนองหลวง ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อความเป็นศิริมงคลใ..... วันที่ 12 เม.ย. 2566 (ดูู 25)

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ จ่าเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดารองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจที่ตั้ง ณ ป้อมสถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองหลวง (ถนนสายเสลภูมิ - โพนทอง) จุดตรวจลดอุบัติช่วงเท

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ จ่าเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดารองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวงประชุมผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจที่ตั้ง ณ ป้อมสถานีตำรวจชุมชนตำบลหนองหลวง (ถนนสายเสลภูมิ - โพนทอง) จุดตรวจลดอุบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12 - 16 เมษายน 2566 ... วันที่ 10 เม.ย. 2566 (ดูู 14)

ประชุมคณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการฯเปิดการประชุมคณะกรรมการฯและอนุกรรมการฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อปรึกษาหารืออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 4 เม.ย. 2566 (ดูู 23)

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง คุณครูลงพื้นที่บ้านเด็กนักเรียน นำนมกล่องและผลงานมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองค่ะ

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง คุณครูลงพื้นที่บ้านเด็กนักเรียน นำนมกล่องและผลงานมอบให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองค่ะ ... วันที่ 31 มี.ค. 2566 (ดูู 27)

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายประภาส พูลเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 7 ได้ขายผลผลิตจากขมิ้นชันให้กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคค่ะ

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายประภาส พูลเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 7 ได้ขายผลผลิตจากขมิ้นชันให้กับโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปผลิตเป็นยารักษาโรคค่ะ... วันที่ 30 มี.ค. 2566 (ดูู 25)

โครงการอบรมสัมนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 23-25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสัมนาทางวิชาการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 23-25 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่ผ่า..... วันที่ 24 มี.ค. 2566 (ดูู 68)

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินโครงการบริหารวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการการสอนและการวิจัยสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนตำบลหนองหลวงค่ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินโครงการบริหารวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการเรียนการการสอนและการวิจัยสู่การนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชนตำบลหนองหลวงค่ะ... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 27)

ด้วยอำเภอเสลภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิฯดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนดารใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 โดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน

ด้วยอำเภอเสลภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสลภูมิฯดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนดารใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2 โดยโครงการประชุมเชิงปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชน เชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผน..... วันที่ 22 มี.ค. 2566 (ดูู 26)

สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประชุมสามัญประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ นำโดย นายสวน ศรีีระชัย นายกสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ คณะกรรมการสมาคมฯ กำหนจัดการประชุมสามัญประจำปี 2565 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกได้ทราบ และมีการัดกิจกรรมจับฉลากให้แก่ส..... วันที่ 10 มี.ค. 2566 (ดูู 103)

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง จัดโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณครูนำเด็กนักเรียนไปทัศนศึกษานอกพื้นที่ ที่หอโหวต พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด และ บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ดค่ ... วันที่ 2 มี.ค. 2566 (ดูู 67)

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1 ประจำปี 2566

วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่1 ประจำปี 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระประชุมที่กำหนด และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเ..... วันที่ 21 ก.พ. 2566 (ดูู 16)

ประชาคมขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง ตั้งแต่วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ออกประชาคมขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง ตั้งแต่วันที่ 15-17 กุมภาพัน..... วันที่ 15 ก.พ. 2566 (ดูู 30)

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ต้อนรับ นายสันติ ธรณี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ) นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ มาตรวจสอบเตรียมความพร้อมรถพยาบาล

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ต้อนรับ นายสันติ ธรณี (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ) นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการหัวหน้าฉุกเฉิน โรงพยาบาลอำเภอเสลภูมิ มาตรวจสอบเตรียมความพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance ( EMS) 1669 เพื่อให้บริการผ..... วันที่ 31 ม.ค. 2566 (ดูู 26)

เทศบาลตำบลหนองหลวง รับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

     เทศบาลตำบลหนองหลวง รับมอบ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันค่ะ... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 36)