เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใ..... วันที่ 21 ต.ค. 2565 (ดูู 14)

ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รองนายกเทศมนตรีฯรองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนา..... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 19)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6  ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 43)

U2T For BCG ตำบลหนองหลวง

 U2T For BCG ตำบลหนองหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสวน ศรีระชัย ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินโครงการต่อไปค่ะ... วันที่ 4 ต.ค. 2565 (ดูู 43)

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ตำบลหนองหลวง

อีกหนึ่งความสำเร็จของ U2T For BCG ตำบลหนองหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ตำบลหนองหลวง... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 43)

ประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง

วันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมกันประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายกสวน ศรีระชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช) สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้อ..... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 12)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019ให้แก่ประชาชนตำบลหนองหลวง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019ให้แก่ประชาชนตำบลหนองหลวง... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 15)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นปนะธานเปิดงานในพิธีโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ร่วมโครงการกับผู้นำในชุมชนทั้ง9หมู่บ้าน สภาเทศบาลฯโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง สถานีตำร..... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 13)

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน โลชั่นขมิ้นชันและสบู่ขมิ้นชันเชิงพาณิชย์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กลุ่ม U2T ตำบลหนองหลวง กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 7 และกลุ่มนาแปลงใหม่ 4จัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน โลชั่นขมิ้นชันและสบู่ขมิ้นชันเชิงพาณิชย์ โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง..... วันที่ 20 ส.ค. 2565 (ดูู 13)

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 ลงม..... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 12)

กิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง จัดกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเสลภูมินายวีระพงษ์..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 13)

มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายให้ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 ... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 14)

เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 รับหลักการ

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 1 รับหลักการ ร่วมด้วยคณะผ..... วันที่ 8 ส.ค. 2565 (ดูู 13)

เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย

เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง วัดบ้านหนองแคน หมู่ 2 วัดบ้านหนองสำราญ หมู่ 4 ว..... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 12)

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับผู้นำชุมชนประประชาชนจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับผู้นำชุมชนประประชาชนจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลหนองหลวง... วันที่ 21 ก.ค. 2565 (ดูู 25)

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเสลภูมิ (ศปถ.อำเภอเสลภูมิ) จัดกิจกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่จั

วันที่ 20 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเสลภูมิ (ศปถ.อำเภอเสลภูมิ) จัดกิจกรรม ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ขับขี่จักรยานยนต์ปลอดภัย “1 ท้องถิ่น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ” ภายใต้โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบล ขับขี่จักรยานย..... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 13)

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ... วันที่ 20 ก.ค. 2565 (ดูู 14)

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด

การฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด ... วันที่ 27 มิ.ย. 2565 (ดูู 75)

โครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัด

วันที่18 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหนองยางหมู่ 7 โดยคณะกรรมาธิการ..... วันที่ 18 มิ.ย. 2565 (ดูู 63)

การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง LTC

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง อาสาสมัครชมชน (อสม.)การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง LTC... วันที่ 15 มิ.ย. 2565 (ดูู 19)