เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9 โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงานแ..... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 101)

โครงการจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองหลวง

โครงการจิตอาสาเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 11 ส.ค. 2566 (ดูู 17)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ..... วันที่ 28 ก.ค. 2566 (ดูู 91)

เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกฯ และ นางอัจฉรา วงนารี นักพัฒนาชุม ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากก..... วันที่ 14 ก.ค. 2566 (ดูู 128)

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด ปีงบประมาณ 2566

ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุม, ลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลหนองหลวงตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อยุงลายก่อนการระบาด ปีงบประมาณ 2566... วันที่ 13 ก.ค. 2566 (ดูู 112)

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง และ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที่ เลขานุการนายกฯ เข้ารับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด... วันที่ 12 ก.ค. 2566 (ดูู 68)

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 2 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง อสม.ตำบลหนองหลวง พนักงานและบุคคลากรเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและ..... วันที่ 12 ก.ค. 2566 (ดูู 72)

โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ ... วันที่ 6 ก.ค. 2566 (ดูู 118)

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน

ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายพินิจ สุดสน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่..... วันที่ 27 มิ.ย. 2566 (ดูู 77)

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566

ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566... วันที่ 26 มิ.ย. 2566 (ดูู 85)

นย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงจัดประชุมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันศุกร์ ที่16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงจัดประชุมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และได้คัดเลือกคณะกรรมการฯศูนย์เด็กฯ และได้จัดทำตู้ปัญสุข ... วันที่ 16 มิ.ย. 2566 (ดูู 79)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 256

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2566 ... วันที่ 15 มิ.ย. 2566 (ดูู 116)

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 โดย คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านร่วมจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน..... วันที่ 7 มิ.ย. 2566 (ดูู 80)

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหลวง

กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 7 มิ.ย. 2566 (ดูู 125)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีกิจกรรม..... วันที่ 3 มิ.ย. 2566 (ดูู 98)

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ระจำปี 2566

นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ระจำปี 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระประชุมที่กำหนด และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ ..... วันที่ 29 พ.ค. 2566 (ดูู 69)

ภาพการเปิดงานกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 การจุดบั้งไฟถวายค่ะ

ภาพการเปิดงานกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 การจุดบั้งไฟถวายค่ะ... วันที่ 26 พ.ค. 2566 (ดูู 86)

ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566

ภาพกิจกรรมงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองหลวงประจำปี 2566 นำโดย นายสวน ศรีระชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลหนองหลวงพนักงานบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง ประชาชนตำบลหนองหลวงแล..... วันที่ 25 พ.ค. 2566 (ดูู 149)

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงได้จัดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2566 โดยการออกฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้ง 9 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2566 ค่ะ... วันที่ 15 พ.ค. 2566 (ดูู 73)

ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2566 สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้กำหนดสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง และรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง แทนตำแหน่งที่ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496..... วันที่ 2 พ.ค. 2566 (ดูู 100)