เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

5 ธันวาคม 2561

... วันที่ 5 ธ.ค. 2561 (ดูู 235)

อธิบดีเยี่ยมชม เทศบาลตำบลหนองหลวง

... วันที่ 24 พ.ย. 2561 (ดูู 279)

ธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนอกชลประทาน

นายสวน ศรีระชัย เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำนอกชลประทานโดยใช้ธนาคารน้ำใต้ดิน... วันที่ 7 พ.ย. 2561 (ดูู 271)

วันปิยะมหาราช

วันปิยะมหาราช ... วันที่ 23 ต.ค. 2561 (ดูู 268)

ถวายเทียนเข้าพรรษา วัดบ้านหนองเรือ

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และชาวตำบลหนองหลวง ร่วมถวายเทียนพรรษา ที่วัดบ้านหนองเรือศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดมิ่งเมืองได้ยกย่อง ให้ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ให้เป็นผู้นำชุมชนที่ได้ส่งเสริมเชิดชูศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ดีเ..... วันที่ 22 ต.ค. 2561 (ดูู 610)

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานชมรมผู้สูงอายุเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 4 หมู่ 5

คณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานชมรมผู้สูงอายุเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงหมู่ที่ 4 หมู่ 5... วันที่ 10 ต.ค. 2561 (ดูู 331)

อำเภอยิ้ม

อำเภอยิ้ม... วันที่ 20 ก.ย. 2561 (ดูู 451)

โครงการจิตอาสา

โครงการจิตอาสา ... วันที่ 31 ส.ค. 2561 (ดูู 612)

โรงเรียนผู้สูงอายุ

โรงเรียนผู้สูงอายุ ... วันที่ 19 มิ.ย. 2561 (ดูู 314)

รณรงค์ไข้เลือดออก

รณรงค์ไข้เลือดออก ... วันที่ 15 มิ.ย. 2561 (ดูู 248)

โครงการการพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับมหาวิยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "โครงการการพัฒนาสุขภาพชุมชนสู่สังคมสูงอายุ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด"... วันที่ 8 มิ.ย. 2561 (ดูู 303)

พิธีเปิดสถานีตำรวจชุมชนหนองหลวง

นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายกเทศมนตรีตำบลนาแซง นายชัยชนะ รัตนชัยฤทธิ์ คณะบริหารเทศบาลตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง และชาวตำบลหนองหลวง ร่วมพิธีเปิดสถานีตำรวจชุมชนหนองหลวง... วันที่ 24 พ.ค. 2561 (ดูู 445)

ร่วมรับฟังคำชี้แจงการใช้เครื่องลงคะแนน

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการใช้เครื่องลงคะแนน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ... วันที่ 18 พ.ค. 2561 (ดูู 259)

ประเพณีรดน้ำดำหัว

ประเพณีรดน้ำดำหัว ... วันที่ 13 เม.ย. 2561 (ดูู 595)

พิธีปล่อยรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 2561

พิธีปล่อยรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 2561 ... วันที่ 11 เม.ย. 2561 (ดูู 241)

พิธีเปิดจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

พิธีเปิดจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ... วันที่ 11 เม.ย. 2561 (ดูู 225)

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับชาวตำบลหนองหลวง ร่วมจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับชาวตำบลหนองหลวง ร่วมจัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564)... วันที่ 3 เม.ย. 2561 (ดูู 696)