เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล(TCNAP) ในจังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลนาแซง เทศบาลตำบลเกาะแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขือง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง... วันที่ 5 มิ.ย. 2563 (ดูู 259)

วันปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ

วันปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ... วันที่ 18 พ.ค. 2563 (ดูู 154)

โครงการจิตอาสา 2563

โครงการจิตอาสา พัฒนาชุมชน  2563... วันที่ 18 พ.ค. 2563 (ดูู 137)

ตรวจคุณภาพตลาดเทศบาลตำบลหนองหลวง

ตรวจคุณภาพตลาดเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 19 มี.ค. 2563 (ดูู 177)

อบรมธรรมมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

อบรมธรรมมะเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี... วันที่ 13 ก.พ. 2563 (ดูู 184)

สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

เทศบาลตำบลหนองหลวงนำโดย กองคลัง กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ตำบลหนองหลวง... วันที่ 4 ธ.ค. 2562 (ดูู 241)

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหนองสำราญ บ้านหนองสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 11 พ.ย. 2562 (ดูู 783)

โครงการหนองหลวงน่ามองน่าอยู่

ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ชาวบ้านตำบลหนองหลวง จิตอาสา และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดถนนเส้นทางรอบหมู่บ้านในตำบลหนองหลวง โครงการหนองหลวงน่ามองน่าอยู่... วันที่ 14 ส.ค. 2562 (ดูู 306)

ฉีดพ่นยาเคมีกำจัดยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ2562

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.หนองหลวง ร่วมกับ รพ.สต.หนองหลวง และ อสม. ได้ออกพ่นยาเคมีกำลังจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคระบาดไข้เลือดออก ภายในตำบลหนองหลวงอย่างต่อเนื่อง... วันที่ 31 ก.ค. 2562 (ดูู 231)

โครงการเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาล, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชาวบ้านตำบลหนองหลวง เดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้รู้ วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก... วันที่ 26 ก.ค. 2562 (ดูู 643)

ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำทีมโดย จ.อ.สุรเชษฐ์ ป้องสีดา รองปลัดฯ นายสมร กอเดช สท.เขต2 นางสมจิตร บุตรพรม สท.เขต1 นายศรศักดิ์ สวัสดิ์นาที ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 และ โรงพยาบลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง นายเกียรติศักดิ์ ประเสริฐสังข์ ผ.อ.รพ.สต. นายมนูญ กอเดช ประธาน อสม. ตรวจเยี่ยม แจกน้ำข้าวสาร แก่ผู้ป่วยติดเต..... วันที่ 9 ก.ค. 2562 (ดูู 263)

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหนองหลวง ประจำวันที่16-17 มิถุนายน 2562... วันที่ 16 มิ.ย. 2562 (ดูู 1028)

ต้อนรับ ท่าน พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร งานยกช่อฟ้าตัดหวายลูกนิมิต

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ต้อนรับ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก งานยกช่อฟ้า ตัดหวายลูกนิมิต วัดบ้านหนองเรือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 8 มิ.ย. 2562 (ดูู 1192)

ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลหนองหลวง

ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจเยี่ยม ประชุม นโยบายของรัฐ... วันที่ 6 มิ.ย. 2562 (ดูู 223)

โครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลหนองหลวง

โครงการวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ เทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 21 พ.ค. 2562 (ดูู 272)

พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระนาคปรกหลวงม่วงแก้วอุดรนาชัยเขตต์ ประจำทิศเหนืออำเภอเสลภูมิ ณ วัดหนองเรือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 20 พฤษภาคม 2562

พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระนาคปรกหลวงม่วงแก้วอุดรนาชัยเขตต์ ประจำทิศเหนืออำเภอเสลภูมิ ณ วัดหนองเรือ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 20 พฤษภาคม 2562... วันที่ 21 พ.ค. 2562 (ดูู 387)

กิจกรรมจิตอาสา ตำบลหนองหลวง

กิจกรรมจิตอาสา ตำบลหนองหลวง... วันที่ 14 พ.ค. 2562 (ดูู 214)

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล... วันที่ 7 พ.ค. 2562 (ดูู 227)

กีฬาท้องถิ่านสัมพันธ์ อำเภอเสลภูมิ

 ... วันที่ 26 เม.ย. 2562 (ดูู 328)

โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2562

โครงการออกเก็บภาษีนอกสถานที่ ม.1-ม.9 ตำบลหนองหลวง ม.5 ม.6 ม.10 ม.16 ตำบลโนนชัยศรี ปีงบประมาณ 2562... วันที่ 14 ม.ค. 2562 (ดูู 249)