เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

การประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง กลุุ่มผู้ใช้น้ำ และกลุ่มนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ดกระทรวงพลังงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง ... วันที่ 9 ก.พ. 2565 (ดูู 12)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและกล้วย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองหลวง จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันและกล้วย ... วันที่ 8 ก.พ. 2565 (ดูู 14)

เทศบาลตำบลหลวงได้จัดโครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) ประจำปี 2565

เทศบาลตำบลหลวงได้จัดโครงการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566-2570 ) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง      โดย นายสวน ศรีระชัย เป็นประธานเปิดงาน และ นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี ปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชนและผู้ช่วยทั้ง 9 หมู่บ้าน ผอ.รพ.สต บ้..... วันที่ 7 ก.พ. 2565 (ดูู 69)

คณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site และออกประเมินความพร้อม

คณะกรรมการประเมินความพร้อมสถานศึกษาก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site และออกประเมินความพร้อม โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุงและโรงเรียนบ้านหนองเรือหนองสำราญ นำโดย เทศบาลตำบลหนองหลวง ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบะหลวง,อสม.ตำบลหนองหลวง  คณะครูโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง และครูโรงเรียนหนองเรือหนองสำ..... วันที่ 2 ก.พ. 2565 (ดูู 79)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 1 /2565

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 1 /2565 ณ เทศบาลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นางสาวชนัญชิดา พิมกูลสุคะ  ท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน... วันที่ 31 ม.ค. 2565 (ดูู 181)

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ฝ่ายจัดเก็บภาษีและรายได้ ออกสำรวจ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และวัดขนาดป้ายกิจการร้านค้า (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ภารกิจงาน จัดเก็บภาษีและรายได้ ประจำวันที่ 27 มกราคม 2565 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง ฝ่ายจัดเก็บภาษีและรายได้ ออกสำรวจ ภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และวัดขนาดป้ายกิจการร้านค้า (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ... วันที่ 27 ม.ค. 2565 (ดูู 12)

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรีย ... วันที่ 24 ม.ค. 2565 (ดูู 13)

เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ร่วมด้วยฝ่ายผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ... วันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดูู 12)

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา          เทศบาลตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาฯผู้นำตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนจากเทศบาลระแวกใกล้เคียง โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก กลุ่มอาชีพหน้อ..... วันที่ 18 ต.ค. 2564 (ดูู 745)

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลหนองหลวง  ... วันที่ 28 ก.ย. 2564 (ดูู 57)

ศึกษาดูงาน การผลิต การแปรรูป และจัดหาพันธุ์ขมิ้นชัน ณ ไร่สดใสสมุนไพรวาปี อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ไปศึกษาดูงาน การผลิต การแปรรูป และจัดหาพันธุ์ขมิ้นชัน ณ ไร่สดใสสมุนไพรวาปี อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ..... วันที่ 1 มิ.ย. 2564 (ดูู 398)

วันปลูกต้นไม้ประจำปี ของชาติ

เทศบาลตำบลหนองหลวง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ ้เพื่อแผ่นดิน" นำโดย นายกเทศมนตรีฯ นายสวน ศรีระชัย ฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิก ข้าราชการพนักงานและบุคคลากร ... วันที่ 25 พ.ค. 2564 (ดูู 236)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ... วันที่ 17 พ.ค. 2564 (ดูู 196)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำราญ และหมู่ที่ 5 บ้านหนองเรือ

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยนายกเทศมนตรี นายสวน ศรีระชัย ฝ่ายบริหาร นายประมวล มหาสมิทร์ นายกุลเดช สุทธิประภา นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที จ.อ.สุรเชษฐ์ ป้องสีดา รองปลัดฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการ บุคคลากร ได้ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองสำราญ และหมู่ที่ 5 บ้านหนองเรือ... วันที่ 30 ก.ย. 2563 (ดูู 991)

โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด

"โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด" ผู้นำชุมชน ฯลฯ อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลหนองหลวง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย "สังคมไทย ปลอดภัยจากยาเสพติด" ด้วยการทำให้เกิด "ตำบลปลอดภัยจากยาเสพติด" โดยกระบวนการขับเคลื่อนตาม "แผนตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด" ของกรมการปกครอง โดยมีภารกิจในการสำรวจข้..... วันที่ 18 ส.ค. 2563 (ดูู 458)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขสมรรถนะ เต้นแอโรบิก ต้านภัยโควิด19

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสุขสมรรถนะ เต้นแอโรบิก ต้านภัยโควิด19... วันที่ 20 ก.ค. 2563 (ดูู 591)

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดทำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 15 ก.ค. 2563 (ดูู 301)

ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า... วันที่ 1 ก.ค. 2563 (ดูู 182)

การติดตามเยี่ยมเสริมพลังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหลวง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มาติดตามสนับสนุนเยี่ยมพลังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตำบล Long Term Care ..... วันที่ 9 มิ.ย. 2563 (ดูู 273)

หลอดไฟเก่าแลกหลอดไฟใหม่

โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีพลังงานครัวเรือน และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (หลอดไฟเก่าแลกหลอดไฟใหม่) ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน... วันที่ 9 มิ.ย. 2563 (ดูู 251)