เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

ตรวจสุภาพประจำปี

   เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักงานตรวจสุขภาพประจำปีโดยโรงพยาบาลเสลภูมิค่ะ... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 105)

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมบอลรูมชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 155)

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็น..... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 66)

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมห

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับ อำเภอเสลภูมิ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษ..... วันที่ 25 พ.ย. 2565 (ดูู 79)

รับมอบเครื่องมือแพทย์ และถุงยังชีพ โดย มูลนิธิหลวงตาน้อย

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ นางสาวคุณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายบดินทร์ อุบลเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชและพนักงานฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง เข้าร่วมรับมอบเครื่องมือแพทย์ และถุงยังชีพ โดย มูลนิธิหลวงตาน้อย... วันที่ 23 พ.ย. 2565 (ดูู 77)

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเ

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และสมาชิกสภาฯ ผู้น..... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 218)

การอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19

การอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19... วันที่ 10 พ.ย. 2565 (ดูู 71)

งานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ถวายมหากาล มหาทานมหากฐินปั้นหลวงพ่อทันใจ

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ถวายมหากาล มหาทานมหากฐินปั้น..... วันที่ 7 พ.ย. 2565 (ดูู 63)

เทศบาลตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาทำลาย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาทำลาย เพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งสามารถถูกนำออกไปสู่ภายนอกได้หรือมีผู้นำไปใช้ในทางที่มิชอบ โดยดำเนินการแยกต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่เ..... วันที่ 28 ต.ค. 2565 (ดูู 113)

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาลสามัญ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกใ..... วันที่ 21 ต.ค. 2565 (ดูู 108)

ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รองนายกเทศมนตรีฯรองปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนา..... วันที่ 13 ต.ค. 2565 (ดูู 108)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6  ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้..... วันที่ 11 ต.ค. 2565 (ดูู 79)

U2T For BCG ตำบลหนองหลวง

 U2T For BCG ตำบลหนองหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าพบ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสวน ศรีระชัย ส่งมอบผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินโครงการต่อไปค่ะ... วันที่ 4 ต.ค. 2565 (ดูู 86)

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ตำบลหนองหลวง

อีกหนึ่งความสำเร็จของ U2T For BCG ตำบลหนองหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเป็นโลชั่นขมิ้นชันสบู่ขมิ้นชัน เชิงพาณิชย์ตำบลหนองหลวง... วันที่ 29 ก.ย. 2565 (ดูู 84)

ประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง

วันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมกันประชุมกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)ตำบลหนองหลวง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายกสวน ศรีระชัย ประธานคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช) สมาชิกสภาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ผู้อ..... วันที่ 22 ก.ย. 2565 (ดูู 47)

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019ให้แก่ประชาชนตำบลหนองหลวง

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า2019ให้แก่ประชาชนตำบลหนองหลวง... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 76)

โครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นปนะธานเปิดงานในพิธีโครงการอบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ร่วมโครงการกับผู้นำในชุมชนทั้ง9หมู่บ้าน สภาเทศบาลฯโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง สถานีตำร..... วันที่ 22 ส.ค. 2565 (ดูู 74)

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน โลชั่นขมิ้นชันและสบู่ขมิ้นชันเชิงพาณิชย์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด กลุ่ม U2T ตำบลหนองหลวง กลุ่มนาแปลงใหญ่หมู่ 7 และกลุ่มนาแปลงใหม่ 4จัดทำโครงการพัฒนาและเพิ่มพูลมูลค่าผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชัน โลชั่นขมิ้นชันและสบู่ขมิ้นชันเชิงพาณิชย์ โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง..... วันที่ 20 ส.ค. 2565 (ดูู 56)

ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 ลงม..... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 55)

กิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง จัดกิจกรรมโครงการรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอำเภอเสลภูมินายวีระพงษ์..... วันที่ 12 ส.ค. 2565 (ดูู 57)