เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 11

Gallery :: โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
ประจำวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 โดย คณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านร่วมจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม ณหอประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง
วันที่ : 7 มิถุนายน 2566   View : 25