เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567   19 เม.ย. 2567 17
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   29 ธ.ค. 2566 15
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   30 เม.ย. 2566 74
รายงานผลการจุดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564   27 เม.ย. 2565 131