เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 5

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
วัดสระทอง หมู่ 1และ หมู่ 9

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดสระทอง (หมู่1 และ หม่9) ที่ตั้ง  หมู่ 9 ตำบลหนองหลวง .....

5 ม.ค. 2567 21
วัดโพธิ์ศรีวนาราม หมู่ 2

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดโพธิ์ศรีวนาราม (หมู่2) ที่ตั้ง 58 หมู่ 2 ตำบลหนองหลวง อำเภ.....

5 ม.ค. 2567 19
วัดดอนสีสุก หมู่ 3

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดดอนสีสุก (หมู่3) ที่ตั้ง 54 หมู่ 3 ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภู.....

5 ม.ค. 2567 23
วัดหนองสำราญ หมู่ 4

* ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดบ้านหนองสำราญ (หมู่ 4) ที่ตั้ง  หมู่ 4 ตำบลหนอง.....

5 ม.ค. 2567 35
วัดบ้านหนองเรือ หมู่ 5

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดบ้านหนองเรือ (หมู่ 5) ที่ตั้ง  หมู่ 5 ตำบลหนองหลวง อำ.....

5 ม.ค. 2567 37
วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม หมู่ 7

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดโพธิ์ศรีศาสดาราม (หมู่ 7) ที่ตั้ง 123 หมู่ 7 ตำบลหนองหลวง .....

5 ม.ค. 2567 17
วัดธรรมรังษี หมู่ 8

*ข้อมูลวัดในตำบลหนองหลวง ชื่อวัด วัดป่าธรรมรังษี (หมู่8) ที่ตั้ง 62 หมู่ 8 ตำบลหนองหลวง อำเภอเ.....

5 ม.ค. 2567 35