เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงจัดประชุมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ


ออนไลน์ : 7

Gallery :: นย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงจัดประชุมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันศุกร์ ที่16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวงจัดประชุมแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และได้คัดเลือกคณะกรรมการฯศูนย์เด็กฯ และได้จัดทำตู้ปัญสุข
วันที่ : 16 มิถุนายน 2566   View : 62