เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 4

Gallery :: นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง รับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง และ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที่ เลขานุการนายกฯ เข้ารับใบเกียรติคุณ " รางวัล หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน" จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566   View : 54