เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลหนองหลวง


ออนไลน์ : 12

Gallery :: โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลหนองหลวง
เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ อาจารย์ นักศึกษาคณะนิติรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน หมู่ 1 หมู่ 9 หมู่ 2 โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง อสม.ตำบลหนองหลวง พนักงานและบุคคลากรเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลหนองหลวง
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566   View : 15