เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566


ออนไลน์ : 4

Gallery :: โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566
ภาพกิจกรรมการอบรม โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากร คุณหมอและพยาบาลจากโรงพยาบาลเสลภูมิ การอบรมตั้งแต่วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566
วันที่ : 26 มิถุนายน 2566   View : 74