เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง


ออนไลน์ : 3

Gallery :: เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันที่ 14 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ นางสาวคณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกฯ และ นางอัจฉรา วงนารี นักพัฒนาชุม
ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมครอบครัวอุปถัมภ์ บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566   View : 80