เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

กองช่าง ซ่อมแซมท่อน้ำประปา บ้านบะหลวงหมู่ที่ 1

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายให้ กองช่าง ซ่อมแซมท่อน้ำประปา บ้านบะหลวงหมู่ที่ 1 ... วันที่ 18 ธ.ค. 2566 (ดูู 47)

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ไว้ให้แสดงว่า เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงาน ที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย ได้รับ ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ไว้ให้แสดงว่า เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหน่วยงาน ที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมา..... วันที่ 8 ธ.ค. 2566 (ดูู 39)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมกันเกรา โรงแรมราชภัฏกรีนวิว โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานเปิดง..... วันที่ 7 ธ.ค. 2566 (ดูู 87)

งานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00น.เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล..... วันที่ 5 ธ.ค. 2566 (ดูู 106)

โครงการจัดทำฐานข้อมูลและสมรรถนะภาคเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ( เก็บข้อมูล F2)

วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง ร่วมกับ อาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง เป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดทำฐานข้อมูลและสมรรถนะภาคเครือข่ายในเขตพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ( เก็บข้อมูล F2) โดยมี ..... วันที่ 4 ธ.ค. 2566 (ดูู 43)

ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างเหมา

วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานภารกิจ พนักงานทั่วไปและพนักงานจ้างเหมาค่ะ... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 61)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ทำกิจกรรมทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ทำกิจกรรมทำกระทงเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง... วันที่ 27 พ.ย. 2566 (ดูู 84)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ทำกิจกรรมออกกำลังกายตามจังหวะ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ทำกิจกรรมออกกำลังกายตามจังหวะ เพื่อสร้างความอบอุ่นให้ร่างกาย... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 77)

เทศบาลตำบลหนองหลวงโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คณะบริหารฯ มอบหมายให้ กองช่างฯ ซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง 2 เขต เขตที่ 1 และเขตที่ 2

เทศบาลตำบลหนองหลวงโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง คณะบริหารฯ มอบหมายให้ กองช่างฯ ซ่อมแซมถนนลูกรังทั้ง 2 เขต เขตที่ 1 และเขตที่ 2... วันที่ 20 พ.ย. 2566 (ดูู 78)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 6 ณ เทศบาลตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานเปิดงานค่ะ ... วันที่ 26 ต.ค. 2566 (ดูู 99)

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง นำข้าราชการ หัวหน้าส่วน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและ และสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภ..... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 64)

โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ และการแปรรูปมูลสัตว์เชิงเศรษฐกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสำราญ

กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมสีจากมูลสัตว์ กิจกรรมการทำฟางหมักยูเรีย4%ใช้สำหรับให้วัว-ควาย จากโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ โครงการฯจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหลวง... วันที่ 21 ต.ค. 2566 (ดูู 108)

โครงการจัดกิจกรรมถวายเทียนระหว่างพรรษา

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีฯ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับ สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 9 หมู่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวง และประชาชนตำบลหนองหลวงถวายเทียนระหว่างพรรษา ณ วัดบ้านหนองเรือ บ้านหนองเรือหมู่ 5... วันที่ 14 ต.ค. 2566 (ดูู 72)

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาตำบลหนองหลวง ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เ..... วันที่ 13 ต.ค. 2566 (ดูู 167)

การประชุมข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำเดือน

การประชุมข้าราชการ พนักงานลูกจ้างประจำเดือน... วันที่ 11 ต.ค. 2566 (ดูู 51)

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center)

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) ให้บริการฟรี ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองหลว..... วันที่ 17 ก.ย. 2566 (ดูู 76)

การเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ -วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม -วาระที่ 2 ขั้นแปรญัติ ..... วันที่ 28 ส.ค. 2566 (ดูู 79)

ประชุมคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหลวง ... วันที่ 21 ส.ค. 2566 (ดูู 107)

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ

       วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม       เพื่..... วันที่ 15 ส.ค. 2566 (ดูู 93)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี พันปีหลวง "เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2566" ณหอประชุมอำเภอเสลภูมิ... วันที่ 12 ส.ค. 2566 (ดูู 95)