เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด พัฒนาโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง และพื้นที่ภายในเขตตำบลหนองหลวง

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด พัฒนาโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง และพื้นที่ภายในเขตตำบลหนองหลวง... วันที่ 27 ม.ค. 2566 (ดูู 21)

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 23 "เมืองไพรเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 23 "เมืองไพรเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ชุมชนเมืองไพร ..... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 28)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8 ณ เทศบาลตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประธานเปิดงานค่ะ

              การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8  ณ เทศบาลตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด   โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ประ..... วันที่ 16 ม.ค. 2566 (ดูู 20)

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดงาน คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำในชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน ผอ.รพ.สต.บ้านบะหลวง ข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้ป..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 91)

งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการโครงการจัดตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2665

ภารกิจงานประจำวันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 งานป้องกันฯเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการโครงการจัดตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2665 โดยมีนายกสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดงาน และนาง ณภัชนันทร์ โพธิ..... วันที่ 30 ธ.ค. 2565 (ดูู 13)

เทศบาลตำบลหนองหลวง ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง     นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 86)

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง     นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพนักงาน ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาค่ะ... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 33)

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทัองถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 2 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงขอให้ทุกท่า

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง          โดย  นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทัองถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ปี 2566 ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2565 - 2  มกราคม  2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงขอให้ทุ..... วันที่ 29 ธ.ค. 2565 (ดูู 26)

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง  นายสันติ ทิพย์ฤาชา ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565  โดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ผู้มีส่วนเข้าร่วมประชุม..... วันที่ 28 ธ.ค. 2565 (ดูู 28)

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการพนักงานเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชมชน ประชาชนตำบลหนองหลวง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นศิ

วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง              นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ ราชการพนักงานเทศบาลฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมาชิกสภาฯ ผู้นำชมชน ประชาชนตำบลหนองหลวง ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภ..... วันที่ 28 ธ.ค. 2565 (ดูู 105)

การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8 ณ เทศบาลตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ประธานค

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2565               การประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสลภูมิ ครั้งที่ 8  ณ เทศบาลตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานเปิดงาน และ นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตร..... วันที่ 16 ธ.ค. 2565 (ดูู 83)

ตรวจสุภาพประจำปี

   เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักงานตรวจสุขภาพประจำปีโดยโรงพยาบาลเสลภูมิค่ะ... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 40)

นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมบอลรูมชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 9 ธ.ค. 2565 (ดูู 34)

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ เป็น..... วันที่ 5 ธ.ค. 2565 (ดูู 29)

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมห

เทศบาลตำบลหนองหลวงร่วมกับ อำเภอเสลภูมิ จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษ..... วันที่ 25 พ.ย. 2565 (ดูู 23)

รับมอบเครื่องมือแพทย์ และถุงยังชีพ โดย มูลนิธิหลวงตาน้อย

เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง มอบหมายงานให้ นางสาวคุณลักษณ์ สวัสดิ์นาที เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายบดินทร์ อุบลเลิศ หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชและพนักงานฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบะหลวง เข้าร่วมรับมอบเครื่องมือแพทย์ และถุงยังชีพ โดย มูลนิธิหลวงตาน้อย... วันที่ 23 พ.ย. 2565 (ดูู 22)

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเ

เทศบาลตำบลหนองหลวง ได้จัดโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 ประจำปี 2566 ของเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยนายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และสมาชิกสภาฯ ผู้น..... วันที่ 11 พ.ย. 2565 (ดูู 49)

การอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19

การอบรมและให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19... วันที่ 10 พ.ย. 2565 (ดูู 15)

งานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ถวายมหากาล มหาทานมหากฐินปั้นหลวงพ่อทันใจ

วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง เข้าร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ถวายมหากาล มหาทานมหากฐินปั้น..... วันที่ 7 พ.ย. 2565 (ดูู 16)

เทศบาลตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาทำลาย

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งเทศบาลตำบลหนองหลวงได้ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีการเผาทำลาย เพื่อไม่ให้บัตรเลือกตั้งสามารถถูกนำออกไปสู่ภายนอกได้หรือมีผู้นำไปใช้ในทางที่มิชอบ โดยดำเนินการแยกต้นขั้วบัตรเลือกตั้งและบัตรเลือกตั้งที่เ..... วันที่ 28 ต.ค. 2565 (ดูู 19)