เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน
ประจำวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงเป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมการประถมพยาบาลและการช่วยเหลือปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายพินิจ สุดสน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยก่อนเข้าปฎิบัติงานได้ จำแนกผู้ป่วยฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุหมู่และภัยพิบัติได้ จำแนกระดับความรุนแรงจากการเจ็บป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างถูกวิธี
กลุ่มเป้าหมายโครงการประกอบด้วยบุคลากรและ อปพร. เทศบาลตำบลหนองหลวงผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งสิ้น 25 คนระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหลวง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลเสลภูมิ

 
วันที่ : 27 มิถุนายน 2566   View : 76