เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ระจำปี 2566


ออนไลน์ : 10

Gallery :: เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ระจำปี 2566
นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง
ได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 2ระจำปี 2566
ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในระเบียบวาระประชุมที่กำหนด และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะ
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566   View : 19