เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมป้องกันภาวะสมองเสื่อมผู้สูงอายุ โดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะ
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566   View : 26