เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2566

เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบะหลวงและอาสาสมัครชุมชนตำบลหนองหลวง เดินรณรงค์นำทรายอะเบทแจกจ่ายประชาชนและพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้านในตำบลหนองหลวงเพื่อกำจัดยุงลาย
 
 
 
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566   View : 91