เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสแกนผ่าน QR Code


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสแกนผ่าน QR Code

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
         ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สามารถสแกนผ่าน QR Code ค่ะ
วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565   View : 98