เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เทศบาลตำบลหนองหลวงเปิดให้บริการe-Serviceเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลหนองหลวง เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่  “e-Service สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย” 
สามารถติดต่อรับบริการและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลหนองหลวง โทร.043-030250
วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 24