เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานการดำเนินงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการดำเนินงานการติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2567   1 เม.ย. 2567 23
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   28 เม.ย. 2566 60
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   10 เม.ย. 2566 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน   25 เม.ย. 2565 90