เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม


ออนไลน์ : 7

ข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม วันที่ โหลด
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   26 ก.พ. 2567 14
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม 2566   28 เม.ย. 2566 49
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม   27 เม.ย. 2565 102
บันทึกการประชุม   27 เม.ย. 2565 78
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   25 เม.ย. 2565 82