เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2565   10 เม.ย. 2566 30
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2565   10 เม.ย. 2566 28
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกันยายน 2565   10 เม.ย. 2566 23
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2565   10 เม.ย. 2566 27
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน2565   10 เม.ย. 2566 24
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤศจิกายน 2565   10 เม.ย. 2566 26
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนธันวาคม 2565   10 เม.ย. 2566 30
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   10 เม.ย. 2566 26
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหามคม 2565   10 เม.ย. 2566 27
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนเมษายน 2565   10 เม.ย. 2566 22
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 26
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมกราคม 2566   10 เม.ย. 2566 31
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   28 เม.ย. 2565 67
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   28 เม.ย. 2565 90
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   28 เม.ย. 2565 80
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   28 เม.ย. 2565 63
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   28 เม.ย. 2565 62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   24 เม.ย. 2565 49