เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
O35รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   9 ม.ค. 2567 16
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.2567   9 ม.ค. 2567 13
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   9 ม.ค. 2567 17
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภาายในหน่วยงาน   25 เม.ย. 2565 106