เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 6

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2566 21
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   26 เม.ย. 2565 47