เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   25 ต.ค. 2566 12
ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ   10 เม.ย. 2566 68
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   26 เม.ย. 2565 90