เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 5

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566   10 เม.ย. 2566 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   26 เม.ย. 2565 78
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน   4 เม.ย. 2565 87
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน   31 มี.ค. 2565 65
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน   1 พ.ย. 2564 83