เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ


ออนไลน์ : 4

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566   28 เม.ย. 2566 45
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี 2566   27 เม.ย. 2566 49
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน   26 เม.ย. 2565 106