เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 6

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 043-303250
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongluang101.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ อบต. Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง 
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ 043-303250
View : 627