เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางณภัชนันท์ โพธิ์เปี้ยศรี
ปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 098-1130914


จ่าเอกสุระเชษฐ์ ป้องสีดา
รองปลัดเทศบาล
เบอร์โทร : 082-6860713


จ่าเอกสุรเชษฐ์ ป้องสีดา
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง
เบอร์โทร : 082-6860713


นายชัชวาลย์ กุญชนะรงค์
นักบริหารงานช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
เบอร์โทร : 084953501