เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ


ออนไลน์ : 5

Gallery :: ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย 3 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯ

       วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองหลวง โดย นายพินิจ สุดสน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง ดำเนินการเปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2566 สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนฯเข้าร่วมประชุม
      เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขั้นรับหลักการ และพิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาลฯค่ะ
วันที่ : 15 สิงหาคม 2566   View : 74