เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9


ออนไลน์ : 9

Gallery :: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9
วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองหลวง ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ 9
โดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมีสมาชิกสภาฯ คุณแม่ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้าราชการฯ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหลวงเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2566   View : 21