เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประชุมคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566


ออนไลน์ : 6

Gallery :: ประชุมคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 งานกิจการสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงจัดการประชุมคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลหนองหลวง (คณะกรรมการแปรญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลหนองหลวง
วันที่ : 21 สิงหาคม 2566   View : 92