เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center)


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center)
เทศบาลตำบลหนองหลวง นำโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหลวงประธานเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center)
ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดจัดทำโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน(Fix center) ให้บริการฟรี ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2566 ณเทศบาลตำบลหนองหลวงเพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลหนองหลวงค่ะ
วันที่ : 17 กันยายน 2566   View : 77