เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ


ออนไลน์ : 9

Gallery :: พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลหนองหลวงโดย นายสวน ศรีระชัย นายกเทศมนตรีตำบลหนองหลวง
นำข้าราชการ หัวหน้าส่วน ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหลวงและ และสมาชิกสภาฯ
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ
วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ นายขวัญราม สุขสาม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีถวายมาลัยคล้องที่พระหัตถ์พระบรมราชานุสาวรีย์ จากนั้นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
วันที่ : 23 ตุลาคม 2566   View : 13