เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวงเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
 
         เพื่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 เฉพาะการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2566 
         เทศบาลตำบลหนองหลวงจึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ทราบถึงกรอบระยะเวลาในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โพสโดย : อรอำไพ   วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565   View : 105
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ชาวตำบลหนองหลวงร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อสนับสนุน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ระยะที่ 2  (ดู 492)
ชาวตำบลหนองหลวง ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   (ดู 488)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 388)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองหลวง  (ดู 352)
แผนพัฒนาสุขภาพ ตำบลหนองหลวง   (ดู 382)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  (ดู 319)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562  (ดู 349)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :