เทศบาลตำบลหนองหลวง

Nongluang Subdistrict Municipality Office

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ประกาศเทศบาลตำบลหนองหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

      ด้วยเทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 81 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 36  พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ.2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  ดังนี้
โพสโดย : อรอำไพ   วันที่ : 13 มิถุนายน 2566   View : 124
ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ชาวตำบลหนองหลวงร่วมบริจาคมือถือเก่า เพื่อสนับสนุน โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ระยะที่ 2  (ดู 492)
ชาวตำบลหนองหลวง ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   (ดู 488)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง บ้านหนองยาง หมู่ที่ 7ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค (e-bidding)  (ดู 388)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง เทศบาลตำบลหนองหลวง  (ดู 352)
แผนพัฒนาสุขภาพ ตำบลหนองหลวง   (ดู 382)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562  (ดู 319)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือน ประจำปี 2562  (ดู 349)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :